Animační úspěchy Jaromíra Plachého

Celkem dvě ocenění – cenu diváků a ocenění za nejlepší internetovou animaci – získal na letošním festivalu animovaných filmů AniFest 2008 se svým krátkým filmem Hrouda Jaromír Plachý. (Dodejme, že podobného dvoučetného úspěchu dosáhla – taktéž komiksová – Persepolis.) Jaromír Plachý byl také autorem kreseb letošního vizuálu, festivalové znělky a řady dalších animací (např. ve zpravodajských Šupinách z AniFestu na ČT nebo na slavnostním zahájení festivalu).

Jaromír Plachý: Hrouda (náhled)

K animačním úspěchům autorovi srdečně gratulujeme; za komiksové pole doplníme, že autorův knižní debut Kmen a jiné příběhy se po dotisku vrací do distribuce, jeho stripy Jiné světy najdete každé druhé úterý zde na Komiksáriu a čerstvý čytřstránkový komiks Hřebík pak v nedávno uvedené KomiksFEST! revue.