Francouzi na Měsíci

Tintinova dobdrodružství: První kroky na Měsíci

Album První kroky na Měsíci bezprostředně navazuje na příběh Míříme na Měsíc. Start rakety, která má dopravit naše staré známé – tj. Tintina, kapitána Haddocka, Franka Wolfa a profesora Hluchavku – k Měsíci, proběhne úspěšně, ale již na 3. straně příběhu nastává první komplikace: v raketě nedopatřením zůstali detektivové Kadlec a Tkadlec, se kterými se pro lunární výpravu vůbec nepočítalo. Ti se pak – jako obvykle – společně s kapitánem Haddockem starají o zábavnou stránku jinak nepříliš objevného lunárního dobrodružství.

První kroky na Měsíci má tu čest udělat právě Tintin; po něm na měsíčním povrchu stane Haddock a Filuta. Kapitán s Tintinem pak během jedné z průzkumných expedic objeví na Měsíci vodu; nedávný americký experiment (z 9. 10. 2009) jejich objev skutečně potvrdil (viz prohlášení z 13. 11. 2009). Na straně 39 se na scéně objeví další nevítaný černý pasažér, ale více o něm a o roli inženýra Wolfa v celé historii nebudu raději prozrazovat.

Příběh vyšel ve formě alba poprvé roku 1954. Jeho původní časopisecká verze byla – jako vždy – v Hergého studiu důkladně zrevidována. Některé stránky byly znovu překresleny, příliš naivní sekvence byly vypuštěny, oranžově zbarvené lunární vozítko dostalo příjemně modrou barvu.

Whisky, kterou se kapitán Haddock chystá tajně okusit na stranách 4 a 5, se vlivem stavu beztíže změní na nažloutlou kouli. Pokud mé chabé znalosti fyziky stačí, domnívám se, že by se vlivem své větší vazkosti (ve srovnání s vodou) měla tato tekutina naopak rozprostřít po celém povrchu sklenice. Na straně 8 přitahuje planetka Adonis k sobě opilého kapitána a Tintin s Hluchavkou jej musí složitě zachraňovat. Silně však pochybuji, že by se tato dvě tělesa vůbec mohla tak znatelně přitahovat. (Gravitace je úměrná hmotnosti obou těles a klesá se čtvercem jejich vzdálenosti!)

Tintinova dobdrodružství: První kroky na Měsíci ukázka

V albu je (na stranách 26 a 27) naopak skvěle ilustrována skutečnost, že se na Měsíci (kde není atmosféra) nešíří zvuk. Tintin a Haddock si to uvědomí v okamžiku, kdy několik metrů za nimi dopadne meteorit, aniž by ho předtím zaslechli. Naopak Země je zobrazena na stránkách 23 a 26 kupodivu bez mraků a se svými černě ohraničenými kontinenty se podobá spíše obrázku z atlasu. Z povrchu Měsíce by měla navíc mít mnohem větší zdánlivou velikost, než jak ji Hergé nakreslil. Na pravém boku lunárního vozítka je připevněný krumpáč. Ten však ve druhém stripu na listu 33 záhadně mizí.

Také v tomto albu je čtenář občas – ale skutečně jen občas – zahlcen textem, jak se o tom můžeme přesvědčit třeba na stranách 16, 19, 32, 45 a 46. Na některých obrázcích zde text zabírá i tři čtvrtiny plochy obrázku. Ve srovnání s předcházejícím albem však Hergé již ušetřil čtenáře přemíry technických podrobností. V albu však existuje i řada obrázků, které se bez textu zcela obejdou ( viz strany 1, 5, 7, 14, 15, 17, 22 atd.).

Pokud jde o strukturu jednotlivých stránek, autor se v tomto albu již zcela oprostil od pravidelného a jednotvárného pojetí ze svých prvních příběhů (kdy standardně kreslil na stránku čtyři stripy stejné velikosti) a zařazuje na stránky příběhu podle potřeby obrázky velkých i malých rozměrů, obrázky prodloužené na výšku či na délku, vždy však zachovává jejich čtvercový či obdélníkový tvar, a to i tehdy, když zobrazují pohled z dalekohledu.

Tintinova dobdrodružství: První kroky na Měsíci ukázka

Překladatelka Kateřina Vinšová si dala s místy neúměrně rozsáhlými textovými bublinami hodně práce. Za povšimnutí stojí, jak se vypořádala s nepřeložitelnou slovní hříčkou na straně 18, kde se mluví o měsíčních kráterech. Těm se ve francouzské odborné terminologii říká „cirque“, což ovšem znamená rovněž „cirkus“. Tento dvojí význam vede k řadě nedorozumění a nepochopení u nedovtipných detektivů (T)Kadlece. Překladatelka celý problém s krátery celkem vtipně převedla na nedorozumění nejprve kolem „kritéria“ a pak kolem „terária“. Chtěl bych zde však poukázat na tři drobné překladové nedostatky:

– na str. 11 ve 3. obrázku 3. stripu není přeložena pasáž „pour tout le reste du voyage“ (česky „na celý zbytek cesty“)
– na str. 35 v 1. obrázku 1. stripu slova „piton rocheux“ neoznačují „skalnatý výběžek“, ale spíše „skalní špici“ či „skalní pilíř“
– na str. 51 ve 2. obrázku 2. stripu není přeložena věta „Au poste de pilotage!“ (česky „Na řídicí stanoviště!“).

Tintinova dobrodružství #17: První kroky na Měsíci
autor: Hergé
Albatros, 2009
záznam v comicsdb