Anke Feuchtenbergerová představí své nevšední dílo ve Spolku

V pátek 4. listopadu se od 19.00 představí v brněnské kavárně Spolek německá ilustrátorka a kreslířka komiksů Anke Feuchtenbergerová. Její dílo, za nějž obdržela řadu ocenění, zahrnuje obrazy, kresby, komiksy, plakáty, grafiku, kostýmy, ale i loutky.

Spolupracuje zejména se spisovatelkou Katrin de Vriesovou. Obě společně rozvíjejí vyprávění a uvádějí obrazy a texty do vzájemného souladu. V roce 1997 byla Feuchtenbergerová jmenována profesorkou ilustrace na Vysoké škole užitého umění v Hamburku. Svým pedagogickým působením formuje a podporuje novou generaci německých ilustrátorů a kreslířů komiksu. Kromě toho založila společně se Stefanem Riccim nakladatelství Mami Verlag, aby mohla publikovat své vlastní příběhy, ale především příběhy mladých kreslířů a kreslířek, protože experimentátorské výtvory bývají jinak jen velmi zřídka uveřejňovány.

Ve Spolku zároveň probíhá až do 18. listopadu plakátová výstava Komiks, manga & spol., která navazuje na úspěšnou stejnojmennou výstavu, kterou navrhl Matthias Schneider společně s Goethe-Institutem. Výběr 25 obrazů ukazuje vývoj německé komiksové kultury od roku 1990. Inovativní, plná fantazie a kritická – přívlastky, které charakterizují jak komiksovou avantgardu, tak mladou generaci komiksových umělců, jejichž díla jsou na této výstavě prezentovány, např. obrazy od Anke Feuchtenbergerocé, Arne Bellstorfa, Mawilla, Ulfa K. a dalších.