V autobiografickém komiksu od Ulli Lustové se muži mění v dravce

RECENZE > UKÁZKY > V roce 2009 vydala Ulli Lustová pozoruhodný autobiografický komiks Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens. Získal si popularitu nejen na německy mluvícím území, ale také v dalších zemích, do jejichž jazyků byl přeložen. Letos před prázdninami vyšel i ve Spojených státech u nakladatelství Fantagraphics.

Českého překladu jsme se zatím nedočkali, nicméně Ulli Lustová (*1967) u nás není úplně neznámá: Byl s ní rozhovor v časopise AARGH! (10/2010) a v rámci festivalu KomiksFEST! se v roce 2012 konala její společná výstava s Tomášem Kučerovským v Goethe Institutu v Praze. Tam visely obrazy z její adaptace románu Flughunde Marcela Beyera.

Komiks Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens (Dnes je poslední den ze zbytku tvého života) rozhodně stojí za povšimnutí. Podle autorky je příběh stoprocentně autobiografický, což nenaznačuje jen skrze hlavní protagonistku, jejíž jméno je právě Ulli, ale i prostřednctvím kopií z deníkových záznamů, fotografií nebo dovětkem, který připomíná filmové titulky. Dozvídáme se v nich, co se s postavami dělo dál.

Tyto prvky upozorňují na to, že (ač se to může zdát neuvěřitelné) se příběh opravdu stal. Zakotvení příběhu do „reálných kulis“ je atraktivní, ukazuje to, co by se mohlo stát. Dobrodružství, o kterém se sní. Kopie z deníku a fotografie se však objevují pouze zpočátku vyprávění, později se vzpomínky či deníkové zápisy neliší grafickým ztvárněním od zbytku příběhu. Následující části jsou tak vnímány již s předpokladem, že před sebou máme „pravdivý příběh“.

Traumatická cesta

Tak se před námi otevírá příběh dvou mladých punkerek z Rakouska, které se rozhodnou strávit zimu 1984 v Itálii. Banální dobrodružství, nicnedělání a putování se ve vyprávění prolíná s vážnějšími tématy, ať už se jedná o postavení žen ve společnosti, které se zhoršuje cestou směrem na jih, nebo o problematiku prostituce, drog, znásilnění… Ačkoliv Lustová – narozená ve Vídni, ale už mnoho let žijící v Berlíně – vše líčí sugestivně, čtenář si udržuje jakýsi odstup a příběh hrdinky zůstává uvězněný v knize. Nevystupuje ven a nenutí nás přemýšlet o tom, jak se „skutečná“ Ulli vypořádává s traumaty, která si z cesty odnesla.

Role autorky/vypravěčky tedy zůstává v pozadí a vstupuje do vyprávění jen výjimečně. A to ne proto, aby vztáhla pozornost na sebe a popsala svůj postoj k dění, své pocity, svůj odstup, ale proto, aby příběh doplnila především z faktografického hlediska.

Vrstevnice domácí autorky Lucie Lomové mistrně spojuje formální a obsahovou stránku vyprávění. Používá obvyklé symboly komiksového jazyka, když pracuje s tvary bublin nebo panelů a s formou stránek. Na místech, kdy dochází ke zpomalení vyprávění, a na místech, která zobrazují cestu, krajinu či města, se objevují celostránkové obrázky. Naopak menší panely, které nejsou příliš detailní, vtahují do děje. Při jejich rychlém střídání často ani není jasně zřetelný přechod od jednoho panelu k druhému.

Ulli jako holubice

Zobrazení mužské agresivity je jedním hlavních témat komiksu. Mužský obdiv je zprvu dívkami oceňován, časem však, zejména v Ullině případě, dochází k jeho přehodnocení. Cestování osamocené dívky je v italské společnosti bráno jako nepatřičné – její možnosti jsou buď zůstat pod ochranou jediného muže a zvyknout si na závislost na něm, nebo zůstat sama a počítat s tím, že s ní budou lidé zacházet jako s prostitutkou. Ani s jednou z možností se však Ulli nechce smířit a proto dochází k neustálým „soubojům“ mezi ní a muži.

Jak se vyvíjí Ullin náhled na muže, mění se i jejich zobrazení. Často je kladen důraz na mužské obličeje, jejich oči, jimiž jsou dívky neustále pozorovány a „svlékány“. Oči se také proměňují v ruce, které se Ulli dotýkají. Mužská agresivita je zde zvířecí až bestiální, proto i muži samotní jsou zobrazováni jako zvířata. Například souboj Ulli s mužem je kladen vedle obrazu, na němž holubice bojuje s dravcem (holubice padá mrtvá k zemi). Obsahové i formální symboly souzní ve scéně znásilnění, která se rozprostírá přes několik stránek a je jedním z temných vrcholů celého příběhu. Muž-zvíře napadá Ulli, dochází k rychlému střídání panelů, které se vzájemně prolínají a na nichž jsou zobrazovány pouze postavy bez důrazu na okolí.

Lustová vtiskla příběhu lehkost, i když z některých pasáží mrazí (a jiné zase vzbuzují úsměv). Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens není zpověď, nostalgická vzpomínka, reportáž ani zábavný roadtrip. Všechny žánry se harmonicky splétají v jeden a hlavní postava je proto nejen naivní punkerkou, ale i pozorovatelkou a kriticky hodnotící emancipovanou dospívající dívkou. Navíc je to báječná souhra napínavého a skvěle komponovaného vyprávění s chytrým grafickým ztvárněním. Hodí se říct „Dnes je poslední den, kdy budeš ignorovat komiksy Ulli Lustové“.

Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens
Ulli Lustová
Avant-Verlag, 2009, 464 stran, 29,95 eur

Today Is the Last Day of the Rest of Your Life
Ulli Lustová
Fantagraphics, 2013, 464 stran, 35 dolarů

3 komentáře u „V autobiografickém komiksu od Ulli Lustové se muži mění v dravce“

  1. to je dobré jen tomu textu v obrázcích nerozumím.bude to mít pokračování?

Komentáře nejsou povoleny.