Rozhovor se Seqencí, o.s.

Nedlouho po premiérovém Komiksfestu přichází rozhovor s občanským sdružením, které se staralo jeho chod.

seqence_logo.gif

Co stálo za záměrem založit občanské sdružení, které si dalo do vínku propagovat a popularizovat komiks?
Především hledání cesty. Hledání cesty, jak dostat komiks mimo „ghetto“, k ostatním, nekomiksovým čtenářům. Je to trend, který se mezi nakladateli i aktivnějšími propagátory komiksu hledá poslední rok dva – a my teď chceme vyzkoušet tento způsob. Cítíme, že ten prostor se ve společnosti objevuje – čím dál častěji se objevují samostatné, více či méně odvážné a déletrvající projekty, média si komiksu víc všímají, ať už redakčně nebo otiskováním původních českých stripů, o komiks se zajímají nejrůznější festivaly. Chtěli bychom, aby to dobré z českého komiksu mohli vidět i lidé, kteří komiks pravidelně nesledují. To je ta „cesta z ghetta“… Nechceme se vymezovat negativně vůči skalním fanouškům, ale oslovovat nejen je. Občanské sdružení má trochu jiné postavení, než komerční subjekty i než aktivní solitéři – doufáme ve spolupráci s dalšími kulturními institucemi, s účastí v grantových řízeních, s případnými příspěvky od konkrétních firem na konkrétní akce, v postupné budování renomé SEQENCE jako aktivní a fundované „oborové“ neziskové organizace.

Jaké jsou cíle tohoto sdružení?
Odpovíme možná trochu lapidárně – citací ze stanov: „aktivně se podílet na propagaci komiksu coby moderního a nestereotypního média, popularizovat jej jako „deváté umění“ a podporovat jej ve vší pestrosti formální i obsahové.“ Což plánujeme plnit jednak informačními a vzdělávacími akcemi, a jednak vlastními tvůrčími projekty – publikacemi, street-comicsovými projekty, „dohazováním“ autorů apod.

Je SEQENCE jen hlavička pro vaše aktivity nebo hodláte sdružení otevřít i dalším lidem?
SEQENCE vznikla částečně jako label, zastřešující naše doposud individuální aktivity – se záměrem dát jim jednak oficiálnější ráz, a jednak je účinněji sdružit. Jako tým můžeme zvládnout víc než jako jednotlivci. Neznamená to ale, že bychom si chtěli hrát na vlastním písečku; otázka rozšiřování aktivit není nijak personálně vázaná – rádi bychom naše spektrum činností obohatili o jakýkoliv dobrý nápad, kterému bychom rádi pomohli ke zrození, bude-li to v našich silách. Jsme otevření hledání dalších cest.

Křestem SEQENCE byl KomiksFest, co jste si od tohoto festivalu slibovali a co se z toho splnilo?
Slibovali jsme si především dostat komiks jako téma na veřejnost – což se díky nečekané vlně mediálního zájmu podařilo. Chtěli jsme doposud izolované, a více méně jen hrstce zasvěcenců známé projekty sdružit na jedno místo a jeden čas, a ukázat nejširší veřejnosti, že současný český komiks nejen existuje, ale že je bohatý ve svých nápadech, formách i přesazích. Proto jsme pod hlavičku festivalu začlenili nejen knihy, ale i filmy, divadlo, hudbu. Proto jsme výstavy umístili do neformálních prostor, proto jsme zvolili za centrum kino Světozor, proto jsme se maximálně snažili o zasažení „sousedních“ subkultur. Za první ročník, realizovaný s prakticky nulovým rozpočtem, jsme se hodně naučili, a mediální ohlas byl nečekaný. To je dobrý start pro další ročníky; pod hlavičkou KomiksFEST!u bychom chtěli uspořádat i další akce v průběhu roku.

Jaké jsou plány SEQENCE do budoucna?
Těch, které mají přesnější obrysy, je několik. Na svém kontě máme baterii realizovaných přednášek, workshopy jak pro děti, tak pro dospělé, několik výstav, spolupráci s různými festivaly a veletrhy – ANIfestem, libereckým Veletrhem dětské knihy, olomouckým Libri, pražským a brněnským Světem knihy. Chystáme workshop na zlínský festival Mixer, rozvíjí se spolupráce s  olomouckými filmovými festivaly PAF a AFO. To vše je konkrétní materiál, který bychom chtěli dále využívat, obrátit se na další festivaly a instituce; rádi bychom obsadili pražskou ART WALL. Ty plány, které jsou zatím na obzoru a v mlze, si raději necháme pro sebe – dopadnou-li dobře, sami se o nich dříve či později dozvíte.

Za Seqenci odpovídali Tomáš „Hibi“ Matějíček, Martin Foret, Karel Jerie.