Pospiszyl o komiksu z pohledu vizuálních studií

Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principal vydala sborník Možnosti vizuálních studií. Obrazy – texty – interpretace editorů Marty Filipové a Matthewa Rampleyho. Tato v českém kontextu průlomová publikace potěší i ty, kteří se zajímají o reflexi komiksu – obsahuje totiž studii Tomáše Pospiszyla Vzpoura mozků. Komiks a ideologie dvacátého století.
Pospiszyl se v ní – slovy Filipové – zabývá přehodnocením prvoplánové klasifikace komiksu do sféry nízkého (brakového) umění: „Poukazuje na úzkou spjatost komiksu jako projevu se specifickým vizuálním jazykem s politickým a dobovým kontextem svého vzniku. Tyto podmínky totiž ovlivňovaly obsah, ikonologii, vizuální podobu, rozsah, poselství i diváckou obec komiksů. Kombinací textu a dominantního obrazu toto médium s vlastními pravidly reflektuje „stav společnosti“ v rámci jejího politického zřízení, ale i technologické vyspělosti,“ charakterizuje Pospiszylův text editorka.
Pospiszylovu studii najdete na stranách 135-154 a doplňují ji i čtyři strany obrazové přílohy, kde je mj. reprodukován i málo známý parodický komiks Poklad Bohumila Konečného z časopisu Rohář z roku 1965.

moznosti.gif