Návraty Komety: Český komiks 1989>2009

V roce 2007 se v Brně zrodila putovní přehlídka Generace nula, která představila tvorbu nejmladšího pokolení domácích komiksových tvůrců. Přirozené pokračování tohoto projektu představuje výstava Návraty Komety, jež si klade za cíl zrekapitulovat aktivity komiksových kreslířů o jednu generaci straších. Jejich nástup byl uměle pozdržen kvůli averzi socialistického režimu vůči komiksu, a tak dostali skutečnou příležitost teprve po pádu komunismu. Následné společenské a především ekonomické změny však bohužel přinesly rychlý konec spontánního komiksového boomu a většina autorů z této vlny se pod tlakem okolností záhy začala věnovat jiným aktivitám.

Návraty Komety

Název Návraty Komety se symbolicky hlásí ke komiksovému časopisu Kometa, který začal vycházet dokonce ještě před Sametovou revolucí – v dubnu 1989, tedy přesně před dvaceti lety. A ačkoli Kometa zazářila pouze krátce, představovala důležitou platformu pro domácí autory. V době své největší slávy dosahovala nákladu okolo 300 000 kusů (o jakém si dnes může nechat zdát i většina deníků), a její vliv na generaci dnešních třicátníků je proto neoddiskutovatelný. Současně s Kometou navíc vzniklo (i zaniklo) několik dalších podobných periodik a nastupující autoři krátce našli širší zázemí také v časopisech pro mládež.

Výstava Návraty Komety ale není jen historickým exkurzem. Má ambici srovnat minulé a současné období vzmachu a ukázat, jak se český komiks za posledních dvacet let proměnil. Proto budou společně s díly dnešních padesátníků a čtyřicátníků představena i díla autorů, kteří jsou teprve na prahu své kariéry. Klíčový je přitom fakt, že každý zúčastněný mladý tvůrce svým komiksem reaguje na jeden konkrétní vystavený komiks z předchozí vlny, na němž sám kdysi vyrůstal. Díky tomu si návštěvník výstavy bude moct udělat obrázek o tom, co obě generace spojuje i odlišuje.

Z autorů starší generace jsou zastoupeni Bohumil Fencl, Bohumír Gemrot, Vladimír Hanuš, Lubomír Hlavsa, Jan Patrik Krásný, Lucie Lomová, Libor Páv, Miroslav Schönberg, Vladimír Tučapský a Karel Zeman. Na ně pak reagují Michal Bednář, Jan Gemrot, Jiří Grus, Tomáš Chlud, Štěpán Kopřiva, Tomáš Kučerovský, Ján Lastomírsky, Nikkarin, Vladimír Strejček, Václav Šlajch a Jiří Zimčík.

Výstava Návraty Komety se uskuteční v brněnské galerii U Dobrého pastýře (BKC, Radnická 4), vernisáž proběhne 21. dubna v 17.30 a výstava potrvá až do 2. června 2009. Přehlídku bude doprovázet barevný katalog a v jednání je následný přesun výstavy do dalších českých měst. Doprovodný program akce bude tvořit výstava Vladimíra Tučapského Náčrtník, instalovaná v galerijní tramvaji, a festival komiksových filmů v kině Art, který se bude konat od 1. do 3. května 2009.