Comics: Stručné dějiny – recenze kapitoly šesté: A zrodil se Superman

Ani šesté kapitole Krumlovy knihy Comics: Stručné dějiny se nevyhnulo množství chyb, překlepů a opomenutí. Autor pravděpodobně nebral ověřování uváděných faktů příliš pečlivě, dle stavu publikace lze soudit, že redaktor nebyl opomenut pouze v tiráži, ale prostě nebyl.

Superboy nevycházel v samostatné řadě od roku 1945, jak tvrdí Kruml, ale až od roku 1949; Krypto the Superdog se objevil už v roce 1955, tedy dříve než Supergirl, nikoli později, jak kniha uvádí; Mac Raboy nežil v letech 1916-1976, ale 1914-1967, vydavatelství Atlas Comics se na Marvel Comics nepřejmenovalo v roce 1962, ale už o rok dříve. Takto by se zřejmě dalo pokračovat téměř donekonečna, naprostou nespolehlivost Krumlovy knihy co se přesných detailů týče ostatně dostatečně dokladují i okolní texty.

Co posuzované kapitole rovněž škodí, je skutečnost, že se z ne nepodstatné části jedná o text nepříliš úspěšně poslepovaný z článků, které Kruml již dříve publikoval. U volné série časopiseckých profilů je jistá rozkolísanost ve formě a pojetí jistě přípustná, u monografické práce by však měl být přístup alespoň v rámci kapitoly sjednocen. Nad jiné pasáže tak příliš vyčnívá exkurz o Supermanovi, kterému je věnováno nejvíc prostoru (což by se ještě dalo pochopit) a jehož příběhy jsou dovedeny až do 90. let – zcela nesystémově tak v tomto případě Kruml odbíhá od nastoleného tématu a sleduje osudy hrdiny i daleko za vymezený časový úsek. U jiných postav tomu však tak není, Batman (kterému ostatně autor poskytuje podstatně méně prostoru) je načrtnut jen letmo, nejinak dopadly i pasáže věnované Wonder Woman, Captain Marvelovi či Eisnerovu The Spiritu.

Abychom však jen nehaněli, musíme přiznat, že se v tomto případě jedná o řemeslně slušně zvládnutou kapitolu, která se dobře čte a na rozdíl od jiných oddílů knihy i vymezené období opravdu určitým způsobem charakterizuje. Nepřináší sice nic nového, ale to pravděpodobně nelze knize, která si do svého titulu vytyčuje spojení Stručné dějiny, vyčítat. Šestá kapitola Krumlovy knihy je průměrným a tradičním textem o zrodu superhrdinů, se kterým se v obdobné podobě setkáme v kterékoliv komiksovým dějinám věnované publikaci. Pro množství zbytečných chyb však ani v tomto případě nelze než čtenářům mocným kteréhokoliv cizího jazyka doporučit obrátit se na některou z mnoha zahraničních monografií, které povětšinou prošly pečlivější (či alespoň vůbec jakou) redakční kontrolou.

Čtěte: Selhání jménem Comics: Stručné dějiny

1 komentář u „Comics: Stručné dějiny – recenze kapitoly šesté: A zrodil se Superman“

  1. Ehm… jenom hnidečka nakonec – „pasáže věnované Wonder Woman, Captain Marvelovi či Eisnerovu The Spiritu“ – nevadí vám na tom nic? Mně teda jo. Co takhle Kapitánu Marvelovi? Krom toho mám pochyby o tom, že něco uvozeného členem The by se mělo skloňovat, i když v komixu je asi fakt možné všechno:)

Komentáře nejsou povoleny.