Utrechtská oranžáda v Brně

De Inktpot (Kalamář) je utrechtská komiksová platforma, která zasahuje do kulturního života města od roku 2003. Volné sdružení tvůrců se během své existence zasloužilo o vydání řady publikací a zorganizování mnoha výstav a workshopů, to vše se zaměřením na prostor Utrechtu.

Výstava Utrechtská oranžáda, která mapuje tvorbu autorů sdružených pod hlavičkou De Inktpot, se koná v Brně od 5. října do 31. prosince, a to souběžně na třech místech – v Knihovně Jiřího Mahena (zde pouze do 27. října), v Sále Břetislava Bakaly a v galerii Prostor R2. Na přípravě přehlídky se organizačně podílelo občanské sdružení Analphabet Books a vystavené nizozemské komiksy jsou doprovázeny také malbami na zdech, o něž se postarali brněnští výtvarníci Tomáš Kučerovský a Michal Kulheim.

Výstava je součástí 2. ročníku festivalu nizozemské kultury NethWorks.cz a probíhá za podpory Statutárního města Brna, jež je partnerským městem Utrechtu. Všem návštěvníkům bude zdarma k dispozici čtyřicetistránkový katalog s ukázkami vystavených komiksů, některými dokonce v české jazykové verzi.

1 komentář u „Utrechtská oranžáda v Brně“

Komentáře nejsou povoleny.