Leonardo stále vynalézá vtipné katastrofy

RECENZE > Sedmé album série Leonardo se na rozdíl od předcházejícího dílu znovu skládá z kratších či delších gagů. Dobrá třetina z nich začíná buzením stále ospalejšího učedníka z jeho spirituální meditace. Za tím účelem Leonardo používá drastických až sadistických metod, které si nijak nezadají se zkouškami, jimiž je učedník vystavován v bdělém stavu.

Jedinou změnu nalezne čtenář na straně 35, na níž učedník pro změnu budí svého mistra, aby mu – také pro změnu – předvedl svůj vcelku zdařilý vynález. Ostatně také obálka společně s obrázkem na první straně předsádky představují svého druhu úvodní gag.

Na ostatních stránkách Leonardo neochvějně dál vynalézá protiletadlový kanon, ledničku, sekačku na trávu, skokanský můstek, teploměr, aspirin a tak dále. Převážná většina gagů série je pak založena na skutečnosti, že tyto vynálezy buďto selžou, nebo jejich funkce vede k nepředvídané katastrofě.

Při testování Leonardových vynálezů je jeho učedník – jako obvykle – nejrůznějším způsobem masakrován, drcen či pálen. Protipólem jeho trablů je pak zcela neobvyklé vyústění gagu „Chytej… bronz“ na stranách 25 až 27, ve kterém si učedník ze svého geniálního zaměstnavatele geniálně vystřelí. Neobvyklé vyústění má rovněž gag „Sekáči“ na stranách 11 až 13, v němž poznáme valnou většinu Leonardových sousedů, kteří se sejdou na improvizovanou zahradní párty.

Příhody doporučuji číst nadvakrát. Nejprve nepochybně pohání čtení zvědavost, jak dopadne nejnovější invence neúnavného génia. Poté se můžeme vrátit na začátek a v klidu vychutnávat inventář Leonardova příbytku, bizarní přístroje v pozadí a reakce či němé komentáře myšky a pruhovaného kocoura, kteří sdílejí géniovu domácnost.

Oproti prvnímu albu série Leonardo nepatrně ztloustl, jeho učedníkovi přibylo na tváři několik pih a z horní čelisti již mu nevyčnívá tolik zubů (možná o ně přišel během náročné služby u geniálního mistra).

P.S. V červnu vyšlo ve Francii již 44. album. Má název Tour de génie. Album se objevilo na trhu těsně před startem jubilejního stého ročníku Tour de France.

Leonardo #7: Není mezi přítomnými génius?
scénář Bob de Groot, kresba Turk
Albatros Cooboo, 2013, 48 stran, 149 Kč
záznam v ComicsDB

leonardo7