Vůně i zmar střelného prachu

RECENZE > Nejdéle vycházející časopis určený dětskému čtenáři, ABC (ábíčko) s podtitulem „časopis generace XXI. století“, sleví letos malé jubileum. Vychází už rovných šedesát let (od roku 1957). V předvečer jeho kulatin (říjen 2016) se objevila publikace Zlatá kniha komiksů Vlastislava Tomana 2 – Příběhy psané střelným prachem, o jejíž vydání se postaralo nakladatelství XYZ, které je součástí mediální společnosti Albatros Media. Vlastislav Toman stál u zrodu časopisu jako technický redaktor a poté byl dlouholetým šéfredaktorem (1959-1992). Je pochopitelné, že jeho literární činnost zasáhla nejvíce mateřské ábíčko. Psal různé články, povídky, romány a také scénáře pro kreslené seriály, kterých bylo ABC nadšeným propagátorem a dokázalo si je vždy obhájit a udržet. Za dobu existence časopisu jich vznikla celá řada a jejich výbory anebo zcela nové příběhy se pak objevily ve Speciálech ABC a samostatných publikacích, zejména v řadě Velká kniha komiksů I.-IV. (BBart 2001-2003).

Na tento počin pak navázalo o deset let později nakladatelství XYZ svojí řadou Zlatá kniha komiksů, kde představilo práce ábíčkovských scénáristů Václava Šorela (v roce 2011) a Vlastislava Tomana (v roce 2013, recenze Toman dostal reprezentativní výbor, je v něm Malý bůh i Kruan). Publikace Zlatá kniha komiksů Vlastislava Tomana 2 je tedy logickým pokračováním snahy zmapovat ábíčkovské a současně i Tomanovo komiksové dílo. Tentokráte je zacíleno na technické vynálezy okolo objevu střelného prachu, zejména na speciální palné zbraně a lidi, kterým tyto vynálezy ovlivnily život. Odtud vlastně i název podtitulu. Další kreslené seriály z 60. až 90. let, včetně těch z ABC, vydává pro dnešní čtenáře nakladatelství Josefa Vybírala. Mimo jiné tu v roce 2016 vyšli Tomanovi Strážci a nyní v květnu na pražském Světu knihy měla premiéru publikace Golem a další komiksy od scénáristy a bývalého šéfredaktora ABC Rudolfa Baudise a kreslíře Jiřího Petráčka.

Na rozdíl od předchozí Zlaté knihy komiksů VT, která se soustředila na fantastiku a akumulovala tak v sobě převážně zábavný aspekt, druhá kniha komiksů má kromě zábavy ještě silný edukativní rozměr. Ten zcela jistě přivítají nejen zájemci o vojenskou historii, ale i hloubavější čtenáři, zajímající se o souvislosti. Určitou daní je však jakási neakčnost, měřeno dnešním pohledem na komiksy. Ovšem nesmíme zapomínat na dobu vzniku, a že téměř všechny kreslené seriály jsou čisté retro a brnkají na strunu nostalgie. Vycházely v letech 1977 až 2013 a podíleli se na nich čtyři výtvarníci, jmenovitě Miloš Novák, Milan Víšek, Lubomír Hlavsa a Jiří Petráček, mající vzájemně zcela odlišný rukopis, který knížce dodal pestrosti a zabránil určitému stereotypu. Jejich dalším pojítkem bylo, že se objevovali na stránkách ABC, což je pochopitelné, vzhledem k pracovnímu působení jejich duchovního autora. K interesantnosti celého svazku nepochybně přispělo šest Tomanových tematicky spřízněných povídek, ilustrovaných Jiřím Petráčkem, nepravidelně vsunutých mezi jednotlivé komiksy či jejich bloky.

Pokud bychom pátrali po původu jednotlivých komiksových příběhů, tak je lze v zásadě rozdělit do dvou skupin. V první budou figurovat ty, jenž byly prvně publikovány jako kreslené seriály a poté jim byla dána prozaická podoba. Druhá skupina zase soustřeďuje povídky, podle nichž teprve později vznikly komiksy. Během let se objevilo několik knižních děl, obsahujících Tomanovy texty o palných zbraních a jejich osudech – Příběhy psané střelným prachem (I. výbor povídek publikovaných v ABC, Západočeské nakladatelství Plzeň, 1988), Pán vlků (Agenpress České Budějovice, 1990), Korzár Poctivec (Jihočeské tiskárny České Budějovice, 1991) a Dlouhý oheň smrti (II. výbor povídek publikovaných v ABC, Ostrov Praha, 2000).

Předlohou pro většinu komiksů (Petronely, O kolečko víc, Turecké varhany, Zákeřný kord, Tichý střelec, Osm kulí a Střílející ruka) této knihy byla první Tomanova sbírka Příběhy psané střelným prachem, jejíž povídky se objevovaly v ABC v letech 1973-1988. Tyto pak byly doplněny o další dobrodružné komiksy s motivem palných zbraní (Přerušený souboj, Kapitán Karibského moře, Pán vlků a Pirátova dcera), které ABC otisklo později.

K dobrodružství je v tomto případě potřeba také špetka faktů a historie, aby nezasvěcený čtenář rychleji vklouzl do atmosféry vyprávěných příběhů nebo si uvědomil různé vazby a spojitosti. Mírou vrchovatou toto splňuje autorova předmluva, uvádějící nás do historie objevu střelného prachu a jeho použití v palných zbraních. Také nás v něm seznamuje s osobními pohnutkami, vedoucími ke vzniku Příběhů psaných střelným prachem. Příhodným doplňkem je i přehled vydání knih a komiksů Vlastislava Tomana, propojených tématem palných zbraní. Jsem rád, že standardní výbavou každé takové publikace se stává text pojednávající o autorech, což tady splňuje závěrečná kapitola Galerie tvůrců Ivo Fencla, kde jsou medailonky V. Tomana i všech čtyř výtvarníků. Příjemné jsou v publikaci i některé detaily, jako například samostatné stránkování jednotlivých kreslených seriálů vpravo nahoře.

Mimo výše uvedených plusů se vyskytly i jistá negativa. Při porovnání s originálními stránkami ABC nebo s dvojkou a trojkou Velkých knih komiksů ABC je tisk takzvaně přepálený, na některých panelech zmizely světlé barvy úplně, jinde jen žlutá a modrá. Nepřirozeně sytá zelená je někde znatelně dodělávaná v počítači (nebo při tisku?). Pak to působí dojmem nedokončených omalovánek a ještě s mizerným černobílým tiskem. Ze srovnání dopadl neslavně zejména Přerušený souboj, který byl před sedmi lety reprintován v Ládkově a Pavelkově Encyklopedii komiksů 1945-1989 (2010) v pořádku. Proč to někde jde a jinde ne? Osobně mi rovněž vadí použití velkých písmen a řádkování u textu povídek. Vím, že mnozí starší čtenáři to asi přivítají, ale na mě to působí dojmem stránky z čítanky pro první stupeň základních škol.
Vlastislav Toman zakončil svůj úvod slovy, kterými pregnantně objasnil své zaujetí i důvody vedoucí k sepsání příběhů vonících střelným prachem a přinášejících nejen pokrok, ale i smrt:

„A najednou jsou tu neobvyklé pušky, pistole, revolvery, mají nezvyklý mechanismus, tvar uspořádání. Jsou i kombinované s čepelemi, šavlemi, tesáky, sekerami… A na cedulce je napsáno jen docela málo, že jde o zbraně kombinované, skryté či zákeřné, Až je ti líto, že tu není nikdo, kdo by ti podal vysvětlení. Protože ve světě ručních palných zbraní se za dlouhá léta vyskytlo mnoho zajímavých originálních a překvapujících konstrukcí, nápadů, jež se někdy uplatnily až po dlouhé době, protože přišly předčasně.

Proto jsem kdysi začal psát povídky i komiksy o historických palných zbraních, abych vám je přiblížil a představil v možných příbězích, kde sehrály svoji významnou roli. Psal jsem tedy nejen o těch prvních, ale zejména o málo známých zbraních kombinovaných a neobvyklých, které leckdy předběhly dobu a jejichž konstrukce se třeba v dokonalejší formě uplatnily až v pozdější době.“

Příběhy psané střelným prachem jsou jedním kouskem mozaiky celkové podoby českého kresleného seriálu. Bez reprintů starších děl by jistě byla současná komiksová nabídka ochuzena o onu nostalgickou část, která tvoři historii tohoto žánru. Ne každý má doma kompletní ročníky původních dětských časopisů a jejich shánění přes aukro a podobné burzy nese s sebou značné časové i finanční ztráty. Podobné knižní komiksové výběry tyto ztráty nejen ušetří, ale někdy, pokud jsou k dispozici výtvarné originály, dokáží dnes s pomocí digitální techniky naservírovat kreslené příběhy v takové kvalitě, o jaké se tehdejším čtenářům ani nesnilo. A zdá se, že ještě pořád nehrozí vyčerpání historických zdrojů, což je jistý příslib do blízké budoucnosti.

Zlatá kniha komiksů Vlastislava Tomana 2 – Příběhy psané střelným prachem
scénář: Vlastislav Toman, kresba: různí
XYZ, 2016, 246 stran, 499 Kč
záznam v ComicsDB

3 komentáře u „Vůně i zmar střelného prachu“

  1. Drobné upřesnění – Mateřídouška vychází od roku 1945, tedy o 12 let déle než ABC ;)

  2. A celá tahle recenze je záměrně napsaná slohem z 19. století?

Komentáře nejsou povoleny.